JAROSZ Jan

Ur. 27 stycznia 1953r. w Krakowie.

1967-70 w antykomunistycznej, młodzieżowej Organizacji Wyzwolenia Polski, Armia Wyzwolenia, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

1970 aresztowany. Najmłodszy więzień polityczny w PRL. Więziony był przez 16 miesięcy.

1971-74 pracownik fizyczny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych.

1974 matura w III Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących.

1974-78 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1977 działacz Studenckiego Komitetu Solidarności, uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Od 1980 pracował w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie należał do Koła NSZZ „Solidarność”.

W 1989 uczestnik konferencji założycielskich Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej.

W 1989 ukończył filozofię a w 1993 historię sztuki na UJ.

1992-96 studia podyplomowe w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W 1997 pracował, delegowany przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, w Komisji Gospodarczej i Prawno-Ustrojowej
Rady Wojewódzkiej Akcji Wyborczej Solidarność w Krakowie.

Był radnym III, VI i VII kadencji Dzielnicy XVI Miasta Krakowa.

Przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w 2014r.

Od 16 grudnia 2014 do 1 lipca 2015 - Przewodniczący Dzielnicy XVI Miasta Krakowa.

Doświadczenie zawodowe - asystent w Dziale Naukowo-Oświatowym Muzeum Historycznego, nauczyciel
historii i wiedzy o społeczeństwie w liceach, specjalista do spraw samorządu terytorialnego.

W pracy naukowej zajmuje się historią Polski średniowiecznej, a także historią XX wieku.

Autor kilkunastu artykułów publicystycznych i naukowych.